Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An , Hải Phòng 02258 832 083 admin@nnpgroup.vn
Tiêu chuẩn chung của Container
Tiêu chuẩn chung của Container
Ngày 18/08/2021 Tin tức

TIÊU CHUẨN KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI CONTAINER, CHIỀU DÀI, CAO CỦA CONTAINER   Container là phương tiện vận tải mang tính chất quốc tế do đó thiết kế...

Xem thêm

Hotline 1: 02258 832 083
Hotline 2: 0912 196 396
: 0932 030 616
02258 832 083