Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An , Hải Phòng 02258 832 083 admin@nnpgroup.vn
Tin tức

Thủ tục Nhập khẩu Máy móc Thiết bị điện tử

Ngày 04-09-2020 Lượt xem 1202

1. Thủ tục nhập khẩu máy móc và thiết bị mới 100%

  Hồ sơ khai báo hải quan bao gồm:

 • Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)
 • Hợp đồng thương mại (Commercial Contract)  
 • Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)
 • Vận đơn đường biển (Bill of lading)
 • Tờ khai hải quan hàng nhập​​​​​​
 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) nếu có
  Máy móc Thiết bị điện tử

2. Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Hàng đã qua sử dụng, doanh nghiệp cần chú ý tới mã HS code của sản phẩm nhập khẩu Chương 84 và Chương 85 (hình thức nhập khẩu kinh doanh tiêu dùng) sẽ bị quản lý theo thông tư 23/2015 của Bộ KHCN quy định về độ tuổi, máy móc nhập khẩu.

Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Tuổi thọ thiết bị không được quá 10 năm
 • Để xác định tuổi thọ của thiết bị hay máy móc, ngoài việc cung cấp đầy đủ thông tin hồ sơ giấy thì sau đó doanh nghiệp phải đi đăng ký ở các trung tâm về việc xác định số tuổi của thiết bị ( tại cảng nhập khẩu).

Hồ sơ hải quan bao gồm:

 • Đơn đăng ký giám hộ độ tuổi của thiết bị, máy móc nhập khẩu,
 • Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)
 • Hợp đồng thương mại (Commercial Contract)
 • Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)
 • Vận đơn đường biển (Bill of lading)
 • Tờ khai hải quan hàng nhập
 • Giấy tờ chứng minh thiết bị đó không quá 10 năm tuổi, nếu hải quan cần
 • Chứng nhận xuất xứ nếu có để được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Ngoài ra doanh nghiệp cần phải bổ sung 01 bộ tài liệu trong các trường hợp: 

TH1: Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 23/2015 của Bộ KHCN:

 • 01 bản sao chứng thực Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • 01 bản chính Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu trong hồ sơ dự án.

TH2: Đối với các trường hợp khác (kể cả trường hợp dự án đầu tư được chấp thuận theo Quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư mà không có Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu): 

 • 01 bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2015 của Bộ KHCN;
 • 01 bản chính Chứng thư giám định của một tổ chức giám định quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 23/2015 của Bộ KHCN về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này."

3. Các loại thuế khi xuất khẩu Thiết bị điện tử

Thuế VAT: Theo quy định hiện hành về xuất khẩu, thuế VAT đối với hàng xuất khẩu là 0%

Thuế xuất khẩu: Thiết bị điện tử không nằm trong danh sách các mặt hàng chịu thuế xuất khẩu. ( tùy một số HS sẽ có thuế)

NNP IECO.,LTD rất hân hạnh được đồng hành quý khách hàng trong dịch vụ này!

 

Hotline 1: 02258 832 083
Hotline 2: 0912 196 396
: 0932 030 616
02258 832 083