Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An , Hải Phòng 02258 832 083 admin@nnpgroup.vn
Tin tức

Thủ tục Nhập khẩu Máy móc Thiết bị cũ đã qua sử dụng

Ngày 07-09-2020 Lượt xem 1220

Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không được phép nhập khẩu trong các trường hợp:

 • Các nước xuất khẩu đã công bố loại bỏ do lạc hậu,chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường;
 • Các máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

I. Tổng lược những điều cần chú ý
1. Yêu cầu bắt buộc  đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng
–  Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.

–  Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

 •  Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;
 •  Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

- Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

- Nhập khẩu máy từ  các dự án đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng:

 • Là dự án nằm trong diện được quyết định theo chủ trương đầu tư.
 • Là dự án không nằm trong diện được quyết định theo chủ trương đầu tư, nhưng nằm trong trường hợp bắt buộc phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với trường hợp sau sẽ không phải áp dụng tại khoản 1 điều này của luật đầu tư đó là:
  • Trường hợp trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục của thiết bị đã qua sử dụng được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, hoặc là được cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại bộ luật đầu tư.
  • Trước khi quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư có thể  thông qua viếc lấy ý kiến thẩm định công nghệ của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ đối với các thiết bị, máy móc đã qua sử dụng đã được nêu trong hồ sơ dự án hoặc có thể cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Nhãn mác Mặt hàng Máy móc, thiết bị cũ đã qua sử dụng
Đối với 1 máy móc cũ muốn làm thủ tục có chứng thư theo quyết định 18/2019/QĐ-TTg đủ điều kiện để nhập khẩu thì trên tem về phải thể hiện được các nội dung: Tên, năm sản xuất, nhãn hiệu, số hiệu, kiểu loại (model), nước sản xuất và tên nhà sản xuất của máy móc. Trong trường hợp  tem hàng bị trong bóc, không đủ thông số thì các đơn vị giám định không thể ra được chứng thư của máy móc đó đồng nghĩa với việc lô hàng sẽ bị tái xuất quay đầu.

3. Các loại thuế khi nhập khẩu mặt hàng Máy móc, thiết bị cũ đã qua sử dụng

Thuế VAT của Mặt hàng Máy móc, thiết bị cũ (đã qua sử dụng) là 10%.

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của Mặt hàng Máy móc, thiết bị cũ đã qua sử dụng hiện hành theo từng loại máy móc cụ thể

Trong trường hợp Mặt hàng Máy móc, thiết bị cũ (đã qua sử dụng) được nhập khẩu từ các nước có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam có thể sẽ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

4. Nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng hồ sơ nhập khẩu cần những gì
Nhập khẩu máy cũ đa qua sư dụng doanh nghiệp phải đáp ứng hồ sơ do cục hải quan quy đình, và  phải bổ sung thêm một bộ hồ sơ khác với các loại như sau:

Theo khoản 2 điều 6 TT23/2015 của Bộ Khoa Học Công Nghệ quy định hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

 • 01 bản sao y chứng từ chứng thực quyết định chủ trương đầu tư hoặc 1 bản sao y giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Bảng kê danh mục các loại thiết bị, máy móc đã qua sử dụng dự kiến sẽ nhập khẩu có trong hồ sơ dự án.
 • 01 bản chính xác nhận năm sản xuất máy móc, thiết bị, dây chuyền của nhà sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của các loại máy móc, thiết bị dây chuyền đã qua sử dụng 
 • 01 bản chính chứng thư giám định với việc nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

II. Thủ tục hải quan
1. Các bước 
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ yêu cầu nhập khẩu nên Bộ Khoa Học Công Nghệ chờ xét duyệt có đươc nhập khẩu máy cũ về không

Bước 2: Tiến hành đưa hàng về bảo quản.

Nếu doanh nghiệp có hồ sơ chưa được duyệt thì sẽ được phép đưa hàng hóa, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng về bảo quản, sau khi doanh nghiệp nộp các giấy từ sau cho cơ quan hải quan:

 • 01 bản chính giấy đăng ký giám định đã được tổ chức giám định ký xác nhận được quy định tại khoản 2 điều 10 của thông tư thông tư 23 ban hành năm 2015 của Bộ KH-CN quy định đối với việc nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
 • 01 bản chính văn bản đề nghị đưa hàng hoa, máy móc, thiết bi nhập khẩu đã qua sử dụng về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQL Phụ lục V và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính.

2. Thời gian

 • Từ khi mang hang về bảo quản không quá 30 ngày doanh nghiệp phải nộp cho Hải quan đầy đủ chứng từ giám định hợp pháp, tài liệu doanh nghiệp đã cam kết. Sau khi nhận đủ chưng từ Hải quan sẽ thực hiện yêu cầu như điều 6  hoặc điều 7  TT 23 ban hành năm 2015 do Bộ KH-CN
 • Trường hợp giám định k đáp ứng được thì sẽ hủy nhập khẩu quy định cụ thể tại khoản 1 và khoản 4 tại điều 5 của TT23.
 • Trường hợp sử dụng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng tại các dự án, đầu tư: chỉ được phép sử dụng đúng với dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc là các dự án đã được ký kết, Tuyệt đối không được  nhập hàng có quy định cụ thể tại khoản 2 điều 6 của thông tư này.

Lưu ý máy cũ đã qua sử dụng chỉ được lưu thông đưa vào sử dụng khi hoàn thiện chốt thủ tục thông quan nhập khẩu.

III. Bộ chứng từ 

 • Hợp đồng ( Căn cứ vào Incoterm )
 • Vận đơn chuyển hàng quốc tế về Việt Nam ( Bill of Lading )
 • Hóa đơn thương mại ( Commercial Invoice )
 • Bảng kê đóng gói hàng hóa
 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Giấy chứng nhận chất lượng sẳn phâm
 • Giấy phân tích cấu tạo sản phẩm
 • Catalogue thông tin về quy trình vận hành sản phẩm
 • Chứng từ bảo hiểm ( nếu có )

NNP IECO.,LTD, đồng hành cùng quý khách hàng !

Hotline 1: 02258 832 083
Hotline 2: 0912 196 396
: 0932 030 616
02258 832 083